Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu
 • Zaproszenia ofertowe
 • Data dodania: 16 października 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie zajęć komputerowych z obsługą Internetu w ramach projektu systemowego „Dobra Droga” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Zaproszenia ofertowe
 • Data dodania: 8 sierpnia 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego „Dobra Droga” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie w latach 2009-2013 realizuje projekt systemowy pt. „Dobra Droga” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt „Dobra Droga” jest skierowany do osób, które chcą poprawić swoją sytuację życiową, aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym oraz podjąć wysiłek powrotu do aktywności zawodowej. Podczas realizacji projektu pracownicy socjalni wspierają uczestników, monitorują prowadzone na ich rzecz działania i są współodpowiedzialni za pracę z klientem.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia mających na celu:

 • pomóc rozwiązać problemy osobiste i rodzinne,
 • podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • lepiej poznać siebie,
 • podniesienia umiejętności psychospołecznych.

Do projektu „Dobra Droga” zapraszamy mieszkańców Gminy Lisków którzy:

 • korzystają/zamierzają skorzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • są w wieku aktywności zawodowej,
 • nie posiadają zatrudnienia (osoby zarejestrowane w PUP, a także nieaktywne zawodowo),
 • ich sytuacja życiowa może doprowadzić do sytuacji wykluczenia społecznego,
 • zadeklarują udział w projekcie.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Przystąpienie do projektu następuje za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Zapraszamy chętnych!