Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu

Lisków, 18.01.2021r.

 1. Wszystkie oferty- 1 szt.- wpłynęły w terminie.
 2. Oferty złożyły następujące firmy/ osoby
 • Restauracja „ Złota Reneta” ul. Ks. W. Blizińskiego 11, 62 – 850 Lisków

Cena za przygotowanie gorącego posiłku dla jednego dziecka : 9,00 zł brutto

 1. Oferta firmy. Restauracja „ Złota Reneta” ul. Ks. W. Blizińskiego 11, 62 – 850 Lisków została wybrana na „ Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2021 roku”

Kierownik GOPS w Liskowie

Bożena Humelt

Gorący posiłek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Liskowie, Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej w Zakrzynie objętych dożywianiem z terenu Gminy Lisków.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gorących posiłków w ilościach nieprzekraczających potrzeby Zamawiającego
 2. Dla gorących posiłków, wymienionych powyżej stosuje się wymagania ilościowe określone odpowiednio:

Lp.

Rodzaj dania

Jednostka miary

Ilość

1

Zupa z makaronem, ryżem, warzywami itp.

ml.

300

2

Ryż, ziemniaki, kasza, kluski

g

150

3

Mięso, ryby, kiełbasa, drób

g

100

4

Surówki, przystawki

g

150

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dn. 18.01.2021 r. do godz. 12 00 . O terminie  złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

Sposób składania ofert:

Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 62/7634037 (GOPS).

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liskowie

Bożena Humelt

Lisków, 18.09.2020 r.

 

 

Protokół z oceny ofert

w ramach procedury rozeznania w cenie  na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2020 roku” godz. 12.15

 

 

 1. Wszystkie oferty- 2 szt.- wpłynęły w terminie.
 2. Oferty złożyły następujące firmy/ osoby:
 • Restauracja „Camea” Anna Janas, ul. Kościuszki 19, 62-840 Koźminek

Cena za przygotowanie gorącego posiłku dla jednego dziecka : 10,00  zł brutto             

 • Restauracja „Złota Reneta” Grażyna Spychała, ul. Ks. W. Blizińskiego 11, 62-850 Lisków

Cena za przygotowanie gorącego posiłku dla jednego dziecka : 9,00  zł brutto

 1. Oferta firmy. Restauracja „Złota Reneta” Grażyna Spychała, ul. Ks. W. Blizińskiego 11,
   62-850 Lisków została wybrana na „ Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2020 roku”

-//- Kierownik GOPS

Bożena Humelt

Lisków, 10.09.2020 r.

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania w cenie na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2020 roku”

 

Gorący posiłek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej w Zakrzynie objętych dożywianiem z terenu Gminy Lisków.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gorących posiłków w ilościach nieprzekraczających potrzeby Zamawiającego
 2. Dla gorących posiłków, wymienionych powyżej stosuje się wymagania ilościowe określone odpowiednio:

Lp.

Rodzaj dania

Jednostka miary

Ilość

1

Zupa z makaronem, ryżem, warzywami itp.

ml.

300

2

Ryż, ziemniaki, kasza, kluski

g

150

3

Mięso, ryby, kiełbasa, drób

g

100

4

Surówki, przystawki

g

150

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dn. 18.09.2020 r. do godz. 12 00 . O terminie  złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

Sposób składania ofert:

Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 62/7634037 (GOPS).

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liskowie

Bożena Humelt

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wnioskodawca ponosi opłatę za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przez 1 stycznia 2018 r. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny, czyli możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, jeśli o Kartę tradycyjną zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywało jedynie do końca 2019 roku.

Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że co do zasady Karta przyznawana jest bezpłatnie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy wniosek dotyczy np. przyznania Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie ważności Karty, zmiana danych na Karcie), nie jest istotne, czy poprzednia Karta była w jednej, czy w obu formach – wnioskując o nową Kartę wnioskodawca nie jest związany tym, jaką formę miała jego poprzednia Karta – nie ponosi zatem opłaty za taki wniosek. W przypadku wnioskowania o duplikat Karty, wnioskodawca ponosi jedynie opłatę za duplikat – może zamówić go w obu formach, niezależnie, czy utracona Karta była tylko w formie tradycyjnej, czy także w elektronicznej.

Opłatę za domówienie drugiej formy Karty wnioskodawca ponosi zatem JEDYNIE
w sytuacji, gdy posiada ważną Kartę i chce do tej posiadanej Karty domówić jej drugą formę. Opłaty tej nie ponosi się, jeśli w wyniku rozpatrzenia wniosku przyznawana jest Karta z nowym numerem (z wyjątkiem duplikatu, ale wówczas ponosi się jedynie opłatę za duplikat).

Przyznanie drugiej formy Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji) za każdą domówioną Kartę.

Przykład:

Wnioskodawca chce przedłużyć ważność Karty dziecku, które uczy się w szkole oraz chce Karty elektroniczne dla całej rodziny (dwoje rodziców i troje dzieci, w tym dziecko, dla którego będzie wydawana nowa KDR). Wnioskodawca zaznacza na wniosku dla czterech osób rodzaj wniosku „wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty”, a dla jednej „wnoszę
o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem”, zaznaczając obie formy Karty. Wnosi opłatę za cztery domówienia Kart, czyli 36 zł 84 gr. Za przedłużenie ważności Karty nie wnosi żadnej opłaty, niezależnie od tego, jaką formę Karty miało wcześniej to dziecko.

Obiady dwudaniowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej w Zakrzynie objętych dożywianiem z terenu Gminy Lisków.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadów dwudaniowych w ilościach nieprzekraczających potrzeby Zamawiającego
 2. Dla obiadów, wymienionych powyżej stosuje się wymagania ilościowe określone odpowiednio:

Lp.

Rodzaj dania

Jednostka miary

Ilość

1

Zupa z makaronem, ryżem, warzywami itp.

ml.

300

2

Ryż, ziemniaki, kasza, kluski

g

150

3

Mięso, ryby, kiełbasa, drób

g

100

4

Surówki, przystawki

g

150

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dn. 30.01.2020 r. do godz. 12 00 . O terminie  złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

Sposób składania ofert:

Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 62/7634037 (GOPS).

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liskowie

Bożena Humelt

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.

Chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów w

lokalnych społecznościach, uprzejmie prosimy o udostępnienie poniższej

informacji, m.in. poprzez Państwa strony internetowe oraz profile w mediach

społecznościowych:

"Osoby z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2020 roku mogą elektronicznie

składać wnioski o dofinansowanie, zarówno do turnusów rehabilitacyjnych, jak

i do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Darmowy System SOW ( <https://sow.pfron.org.pl/>  sow.pfron.org.pl), za

którego pośrednictwem można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jedyne, co jest potrzebne to:

- dostęp do Internetu,

- aktywne konto w Systemie SOW,

- posiadanie Profilu Zaufanego, który można potwierdzić w wielu instytucjach

pożytku publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków -

<https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be>  zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).

Zainteresowani mogą również skorzystać z

<https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator>  kreatora, który usprawnia

proces składania wniosku.

Więcej szczegółowych informacji można także uzyskać kontaktując się z

bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00)."

Zachęcamy również do skorzystania z poniższych linków:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/srod

ki-pfron-bez-wychodzenia-z-domu-1/

https://twitter.com/PoznanPfron/status/1214575216682307585

                                                                      

                                                                                                         GOPS Lisków

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2019 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie będzie nieczynny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania.

I Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

II Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie.
 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim
  i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy
 10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Humelt, tel. 62 76 34 037.

III Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania.

IV Rodzaj zamówienia: usługi.

V Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi
w wymiarze 40 godzin miesięcznie (1 dziecko ze względu na miejsce zamieszkania) od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. w miejscu zamieszkania położonym w Gminie Lisków. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

VI Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).

VII Kryterium wyboru oferty: cena

VIII Termin realizacji zamówienia: styczeń 2020 r. – grudzień 2020r.

IX Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.):

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 1. a)  szpitalu psychiatrycznym;
 2. b)  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. c)  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. d)  ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
 5. e)  zakładzie rehabilitacji;
 6. 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 7. 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 8. 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 11. 8. Obywatelstwo polskie.

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do prowadzenia kart pracy i potwierdzeń wykonania usług.

Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym; wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ustawy o ochronie danych osobowych.

X Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z uwzględnieniem kosztów dojazdu do miejscowości znajdującej się na terenie Gminy Lisków
  (kod 62-850).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu,
  o którym mowa w punkcie IX ust. 1 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX ust. 2 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług, oraz potwierdzenie doświadczenia o którym mowa w punkcie IX ust. 3 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania oraz, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej (załączonej do niniejszego zapytania ofertowego), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

XI  Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas
  w domu świadczeniobiorcy, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
 5. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej
  w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione
  w cenach jednostkowych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 9. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 XII Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56       62-850 Lisków
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 14:00, osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską, n i e   d o p u s z c z a się składania ofert w postaci elektronicznej.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
 4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Lisków w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. (1 osoba)".
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty, które wpłyną niekompletne nie będą rozpatrywane.

XIII Ocena ofert i kryteria:

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
 5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Osoby do kontaktu: Bożena Humelt oraz Maria Nowakowska tel. kontaktowy 62 76 34 037 .

Załączniki:

 1. Formularz - OFERTA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
 2. Klauzula informacyjna

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liskowie

(-) Bożena Humelt

Szanowni Państwo,

1 października 2019 r. wchodzi w życie świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać to świadczenie trzeba spełnić określone warunki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

Mogą Państwo również skorzystać z pomocy ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy do placówek ZUS w poniedziałki od 8.00 do 18.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00, gdzie na Sali Obsługi Klienta pracownicy ZUS udzielą Państwu informacji i będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat w Kaliszu

 1. ul. M. Konopnickiej 31, 62-800 Kalisz

tel. 62 766-39-47

Lisków,20.08.2019r.

 

 

 1. Wszystkie oferty- 1 szt.- wpłynęły w terminie.
 2. Oferty złożyły następujące firmy/ osoby:
 1. a. Restauracja „Camea” Anna Janas, ul. Kościuszki 19, 62-840 Koźminek

Cena za przygotowanie obiadu dwudaniowego dla jednego dziecka : 8,00  zł brutto      

 1. Oferta firmy. Restauracja „Camea” Anna Janas, ul. Kościuszki 19, 62-840 Koźminek została wybrana na „ Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2019 roku”

-//- Kierownik GOPS

Bożena Humelt

Lisków, 07.08.2019 r.

 

Obiady dwudaniowe dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej w Liskowie, Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej w Zakrzynie objętych dożywianiem z terenu Gminy Lisków.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadów dwudaniowych w ilościach nieprzekraczających potrzeby Zamawiającego
 2. Dla obiadów, wymienionego powyżej stosuje się wymagania ilościowe określone odpowiednio:

Lp.

Rodzaj dania

Jednostka miary

Ilość

1

Zupa z makaronem, ryżem, warzywami itp.

ml.

300

2

Ryż, ziemniaki, kasza, kluski

g

150

3

Mięso, ryby, kiełbasa, drób

g

100

4

Surówki, przystawki

g

150

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dn. 20.08.2019 r. do godz. 14 00 . O terminie  złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

Sposób składania ofert:

Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 62/7634037 (GOPS).

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liskowie

Bożena Humelt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania.

I Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

II Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie.
 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim
  i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy
 10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Humelt, tel. 62 76 34 037.

III Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania.

IV Rodzaj zamówienia: usługi.

V Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi
w wymiarze 40 godzin miesięcznie (1 dziecko ze względu na miejsce zamieszkania) od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. w miejscu zamieszkania położonym w Gminie Lisków. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

VI Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).

VII Kryterium wyboru oferty: cena

VIII Termin realizacji zamówienia: styczeń 2019 r.  –  grudzień 2019 r.

IX Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.):

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 1. a)  szpitalu psychiatrycznym;
 2. b)  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. c)  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. d)  ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
 5. e)  zakładzie rehabilitacji;
 6. 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 7. 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 8. 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 11. 8. Obywatelstwo polskie.

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do prowadzenia kart pracy i potwierdzeń wykonania usług.

Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym; wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ustawy o ochronie danych osobowych.

X Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z uwzględnieniem kosztów dojazdu do miejscowości znajdującej się na terenie Gminy Lisków
  (kod 62-850).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu,
  o którym mowa w punkcie IX ust. 1 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX ust. 2 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług, oraz potwierdzenie doświadczenia o którym mowa w punkcie IX ust. 3 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania oraz, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej (załączonej do niniejszego zapytania ofertowego), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

XI  Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas
  w domu świadczeniobiorcy, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
 5. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej
  w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione
  w cenach jednostkowych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 9. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 XII Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56  62-850 Lisków
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 13:00, osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską, n i e   d o p u s z c z a się składania ofert w postaci elektronicznej.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
 4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Lisków w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. (1 osoba)".
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty, które wpłyną niekompletne nie będą rozpatrywane.

XIII Ocena ofert i kryteria:

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
 5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Osoby do kontaktu: Bożena Humelt oraz Maria Nowakowska tel. kontaktowy 62 76 34 037 .

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liskowie

(-)  Bożena Humelt